Auktorisation!

TEMP-TEAM är auktoriserat bemanning- och rekryteringsföretag och medlemmar i bransch och arbetsgivarförening Bemanningsföretagen.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och medför att vi följer befintliga avtal. 

Vill du veta mer? Besök www.bemanningsforetagen.se

Auktorisation.png (1)