Att ge sina nyanställda dom bästa förutsättningar att lyckas i sin nya roll är en avgörande framgångsfaktor för alla företag!

 • 25% av alla externt rekryterade nyanställda lämnar jobbet under första året.
 • 46% av alla nyanställda som är i deras första jobb, lämnar inom de första 18 månaderna.
 • 22% av alla nyanställda gör det inom de första 45 dagarna
 • Kostnaderna för att mista en nyanställd inom det första året är upp till 2 ggr årslönen

(Onboarding Readiness, 2016)

 

Mäter ni effekten av ert nuvarande onboardingprogram?

Vet ni att ni gör rätt saker? I rätt ordning?

 

På TEMP-TEAM har vi resurserna för att både designa program men även att mäta och lyfta fram framgångsfaktorer och förbättringsområden i ert nuvarande program.

Det mätverktyg vi använder är utvecklat och designat av Onboarding Group med syfte att säkra att medarbetare stannar längre i verksamheten, blir snabbare produktiva och inte minst bidrar till att stärka deras engagemang och motivation.

Med verktyget säkrar vi att chefen få insikt i medarbetarens onboardingprocess inom sex avgörande dimensioner.

HUR GÅR DET TILL?

 • En enkät skickas ut till nyanställda och chefer efter 30, 90 och 180 dagar.
 • En rapport skapas som underlag för en öppen dialog med medarbetarna om deras onboardingupplevelse.
 • TEMP-TEAM ger vägledning i uppföljningsdialogen med medarbetarna
 • Chefen får genom verktyget en strukturerad och strategisk handlingsplan

MED VÅRA ONBOARDINGLÖSNINGAR KAN DU:

  • Reducera onboardingtiden i din verksamhet
  • Säkra att de nyanställda snabbt kan bidra positivt i verksamheten
  • Säkra att din uppföljning av de anställda blir mer precis och relevant
  • Få målfokuserad vägledning till chefen under uppföljningen
  • Få tips till en mer effektiv onboarding
  • Lära dig hur du kan förbättra insatser du redan gör idag

Vill du veta mer om våra onboardingtjänster, är du välkommen att kontakta vår onboardingspecialist Christer Rautio 0706-19 99 23 | chr@temp-team.se

Vi vet vad vi gör