INTRODUKTION

TEMP-TEAM är ett rekryterings- och bemanningsföretag och erbjuder bemannings och rekryteringstjänster. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Denna integritetspolicy beskriver TEMP-TEAM personuppgiftspolicyer och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Personuppgifter du ger oss:
•  E-postadress
•  Användarnamn och lösenord
•  Mobiltelefonnummer
•  Ev. Bild
•  Kompetenser och tidigare erfarenhet som du delger oss genom CV-dokument och andra  
   ansökningshandlingar alternativt registrerat på din karriärprofil. Vi kan komma att begära in mer
   information från dig för att kunna behandla din ansökan om ex. arbete, referenser, uppgifter om
   färdigheter eller om yrkeslegitimation.

•  LinkedIn, Instagram, Facebook-profil om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler
•  Information som framkommer under en eventuell intervju, kunskapstester och referenstagning registreras
   som ett led i vår rekryteringsprocess 

• Övriga personuppgifter som du valt att presentera i dina ansökningshandlingar eller på din karriärprofil. Vi
   avråder från att delge oss känsliga personuppgifter inkluderat: politiska åsikter, könstillhörighet,
   medlemskap i fackförening, religiös/filosofisk övertygelse eller uppgifter om din hälsa. 

• Kommunikation för att besvara frågor, eller att hantera ditt klagomål och liknande kan komma att
   registreras för att kunna tillgodose dina behov på bästa sätt. 


VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN?
• Administrera din ansökan och informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande. 
• Erbjuda dig jobbmöjligheter som matchar dina önskemål och dina kompetenser samt förse dig med
   relevant information via e-post, digitala och sociala medier.
• Utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive
   testning av tjänsten för att på så sätt förbättra vår tjänst och service till dig. 

• Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att
  förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig
  åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer.


NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA?
Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer (tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster), för vilka vi är ansvariga för. Dessa får inte använda dina personuppgifter för egen vinning.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte annat än
• du godkänt eller begärt det
• att lagen kräver det
• att hantera nöd eller force majeure händelser
• att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag

Vi kan också komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra partners, tjänsteleverantörer, eller partner för marknadsföringsändamål.


DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER
Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. Läs gärna mer på Sveriges Datainspektion . 

• Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem  
   som utanför TEMP-TEAM som mottagit personuppgifter från TEMP-TEAM; vilken källa informationen har
   (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras. 

• Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt.
   Du kan enkelt logga in på din karriärprofil för att uppdatera dina uppgifter och dokument på egen hand.

• Du kan begära att vi raderar den data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. 
• Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring. 
• Om du anser att vi felaktigt hanterat dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen.
• Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller
  överföra den direkt till en annan ansvarig. 

• Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till oss
   på info@temp-team.se. Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig
   ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring
   till varför åtkomst har blivit nekad.


DATALAGRING
Dina personuppgifter lagras av oss på våra egna servrar samt på servar tillhörande våra molntjänstleverantörer, lokaliserade inom EU.

Vi på TEMP-TEAM ser karriär som något livslångt och vi lagrar dina personuppgifter så länge du önskar upprätthålla en affärsrelation med oss på TEMP-TEAM. Du kan när som helst begära att din profil skall raderas, med förbehåll för vissa undantag. 

Vi gör kontinuerliga rensningar för att hålla vår databas uppdaterad. Har du inte varit aktiv i vårt register under de senaste 2 åren raderas din profil automatiskt. 

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

UPPDATERING AV DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy utan att meddelande till dig än att den publiceras på vår webbsite. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna Personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt godkännande lämnas på nytt.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 
Frågor & Klagomål 

TEMP-TEAM Sverige AB
Orgnr: 556630-5420
Nordstadstorget 6
411 05 Göteborg
info@temp-team.se
031-53 42 60

Vi vet vad vi gör