Den professionella rekryteringsprocessen

Den professionella rekryteringsprocessen

Är du i fart med att rekrytera en ny kollega? Genar du i rekryteringsprocessen? Eller är du typen, som är väl förberedd, och vet vad en felrekrytering kostar? Här hittar du ett go-to dokument som tar dig igenom rekryteringsprocessens viktiga byggstenar. Från kravprofil, urval, intervju, anställning och onboarding. Behovsanalys: Säkerställ ditt behov