FN Global Compact

I mars 2013 skrev TEMP-TEAM Sverige under FN:s initiativ Global Compact. Som medlem åtar vi oss att aktivt och tydligt stödja de 10 principerna inom områdena för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

TEMP-TEAMs ägare, Erik Dyrmann Juhler säger: "TEMP-TEAM är ett ansvarsfullt företag, där vi känner att vi måste påminna oss själva om hur vi agerar i förhållande till jordens knappa resurser. Vi betraktar våra medarbetare som enskilda och jämställda människor, och vi vill skapa en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och inte diskriminerar på grund av ras, kön, ålder eller religion ".

TEMP-TEAM COP-Rapport 2014


Läs mer om Global Compact här…

 

  

 

 


TEMP-TEAM stöttar FN:s Global Compacts 10 principer inom områdena för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Att skydda vår miljö och minska vårt koldioxidavtryck är ett område TEMP-TEAM prioriterar högt.

Under 2017 förpliktigar sig TEMP-TEAM att plantera ett träd för varje genomförd tillsättning. Trädplantering har en tydlig positiv inverkan på miljön, dessutom ger den nya arbetstillfällen och bidrar till förbättrade livsvillkor för människor i området.  Planteringen genomförs genom The Nature Conservancy.

Tillsammans gör vi skillnad!

UN Global Compact Logo.jpg