Historia

Med mer än 30 år på nacken finns det så klart en hel del historia i verksamheten.

Det första TEMP-TEAM kontoret öppnade 1979 i Köpenhamn och det internationella äventyret startade i Norge 1985. Sedan dess har det gått slag i slag.

TEMP-TEAM har vuxit successivt och satsat på en organisk tillväxt. Endast vid ett fåtal tillfällen har TEMP-TEAM köpt upp existerande verksamheter. Vår erfarenhet är, att det är så gott som omöjligt att överföra vår företagskultur till andra existerande verksamheter.

Erik Dyrmann Juhler, har nu dragit sig tillbaka något, men är fortfarande aktiv och synlig i verksamheten. Ofta får vi frågan, vad det är som skiljer oss ifrån andra verksamheter i vår bransch. Ett givet svar är att i stort sett alla våra anställda i hela koncernen har träffat Erik, är väl bekanta med hans värderingar och den kultur som han önskar skall känneteckna vår verksamhet. 

temp-team-historia.jpg

En grön verksamhet

Även om vi kännetecknas av den blå färgen, så tänker vi mycket grönt.

Miljöpolicy