Vi upplever för tillfället att Temp-Teams namn används för att söka personal på WhatsApp. Vi på Temp-Team söker eller kontaktar INTE kandidater via WhatsApp, Messenger eller liknande och vi kommer heller aldrig begära att du skall logga in med ditt Bankid. Förhåll dig kritiskt till meddelanden som ser misstänksamma ut och blockera avsändaren. Välkommen att kontakta oss om du är osäker eller har frågor! 

Ck9iqo2w

Integritetspolicy

INTRODUKTION


Temp-Team Sverige AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och erbjuder bemannings och rekryteringstjänster. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Denna integritetspolicy beskriver Temp-Team personuppgiftspolicyer och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. 

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

 • Information från ansökan, registrering av CV-profil och uppdatering(ar) av profilen via ”min sida”, samt IP-adress. Vi avråder från att delge oss känsliga personuppgifter inkluderat: politiska åsikter, könstillhörighet, medlemskap i fackförening, religiös/filosofisk övertygelse eller uppgifter om din hälsa. 
 • Om du söker ett jobb eller registrerar din profil genom ”Sök med LinkedIn-funktionen kommer systemet att hämta in tillgänglig information från profilen i den tjänst som du autentiserar dig med. Informationen lagras då i din profil. 
 • Information som framkommer under en ev. intervju, kunskapstester och referenstagning registreras som ett led i vår rekryteringsprocess.
 • kommunikation för att besvara frågor, eller att hantera ditt klagomål och liknande kan komma att registreras för att kunna tillgodose dina behov på bästa sätt. 
 • Vi samlar in data i aggregerad form angående våra besökare på webben, såsom trafikdata, platsdata etc.

 

VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN?

 • Administrera din ansökan och informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande. 
 • Utvärdera dina kvalifikationer och underlätta i samband med nuvarande och framtida rekryteringsuppdrag eller bemanningsuppdrag. 
 • Erbjuda dig jobbmöjligheter som matchar dina önskemål och dina kompetenser samt förse dig med relevant information via e-post, digitala och sociala medier.
 • Utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten för att på så sätt förbättra vår tjänst och service till dig. 
 • Vara kompatibla med lagmässiga krav.
 • Upprätthålla säkerhet – IP-adress inhämtas så att du som kandidat kan få en översikt av vilka IP-adresser som har använts för att logga in på ditt konto. 

 

REGISTERANSVARIG OCH REGISTERFÖRARE
Temp-Team Sverige AB är Registeransvarig och är den part som äger den data som blir inlagd i systemet. Som Registerförare står Recruitment Manager AS för systemlösningen, som utvecklar, driftar och underhåller systemet. Recruitment manager AS använder underleverantörer för att utföra uppgifter som Registerförare. 

Det finns ett separat Databehandlingsavtal mellan Temp-Team Sverige AB och Recruitment Manager AS, vilket reglerar vilken information Registerföreare har tillgång till och hur informationen ska behandlas. 

 

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA?
Temp-Team Sverige vill kunna hantera dina personuppgifter och de behöver också kunna presenteras för kunder och andra samarbetspartners till Temp-Team Sverige AB. Registeransvarig och Registerförare är förpliktigade att följa de krav som lagen anger.  Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje part då det är nödvändigt för att kunna underlätta tillhandahållandet av vår tjänst till dig. Dessa tredjeparter har separata och oberoende sekretesspolicys. Temp-Team Sverige AB bär inte ansvar för innehållet och aktiviteterna i de relaterade tjänsterna. Vi vill likväl skydda integriteten inom de tjänster vi tillhandahåller och välkomnar feedback inom dessa områden.

Vi kan också komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra partners, tjänsteleverantörer, eller partner för marknadsföringsändamål.

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. Läs gärna mer på Sveriges Datainspektion . 

 • Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Temp-Team som mottagit personuppgifter från Temp-Team; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras. 
 • Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt.
 • Du kan enkelt logga in på din karriärprofil för att uppdatera dina uppgifter och dokument på egen hand.
 • Du kan begära att vi raderar den datan eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. 
 • Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring. 
 • Om du anser att vi felaktigt hanterat dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen.
 • Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig. 
 • Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till oss på info@temp-team.se. Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad.

 

Om du önskar dra tillbaka ditt samtycke till hantering av dina personuppgifter gör du det enkelt genom att radera din profil.  Som kandidat kan du när som helst radera din profil från "Min profil" i systemet, eller så kan du ta kontakt med Temp-Team Sverige AB för hjälp med detta. Från din profil kan du även ändra information som du lagt in i din profil i systemet. 

DATALAGRING
Dina personuppgifter lagras av oss på våra egna servrar samt hos våra molntjänstleverantör på servrar 

Vi på Temp-Team ser karriär som något livslångt och vi lagrar dina personuppgifter så länge du önskar upprätthålla en affärsrelation med oss på Temp-Team. Du kan när som helst begära att din profil skall raderas, med förbehåll för vissa undantag. 
Vi gör kontinuerliga rensningar för att hålla vår databas uppdaterad. Har du inte varit aktiv i vårt register under de senaste 2 åren raderas din profil automatiskt. 

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy utan att meddelande till dig än att den publiceras på vår webbsite. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna integritetspolicy har ändrats och att ditt godkännande lämnas på nytt.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 
Frågor & Klagomål 

Temp-Team Sverige AB
Orgnr: 556630-5420
Östra Hamngatan 16
411 05 Göteborg
info@temp-team.se
031-53 42 60