Maj 2018

Uppdaterade villkor för dig som kandidat!

Uppdaterade villkor för dig som kandidat!

INTRODUKTIONTEMP-TEAM är ett rekryterings- och bemanningsföretag och erbjuder bemannings och rekryteringstjänster. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Denna integritetspolicy beskriver TEMP-TEAM personuppgiftspolicyer och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. VI....
Cecilia Petersson2018/05/24 GDPR Kandidat

Mars 2018

Rekryteringsenkät 2018 - Svenskt Näringsliv

Rekryteringsenkät 2018 - Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv genomför varje år en rekryteringsundersökning hos svenska företag. Årets rekryteringsenkät visar på ett omfattande rekryteringsbehov där ca 69% försökt rekrytera de senaste 6 månaderna. Undersökningen visar på att kompetensbristen ökar och hur rekryteringssvårigheterna påverkar försäljning och hindrar planerade expansioner.

Cecilia Petersson2018/03/16 företag rekrytering personalförsörjning

Januari 2018