Mars 2018

Rekryteringsenkät 2018 - Svenskt Näringsliv

Rekryteringsenkät 2018 - Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv genomför varje år en rekryteringsundersökning hos svenska företag. Årets rekryteringsenkät visar på ett omfattande rekryteringsbehov där ca 69% försökt rekrytera de senaste 6 månaderna. Undersökningen visar på att kompetensbristen ökar och hur rekryteringssvårigheterna påverkar försäljning och hindrar planerade expansioner.

Cecilia Petersson2018/03/16 företag rekrytering personalförsörjning

Januari 2018