TEMP-TEAM garanterar dig en snabb och effektiv hantering när du behöver rekrytera. Utifrån ditt behov handplockar vi kandidater för att skapa bästa förutsättningar i din verksamhet.

Kvalitetsäkrad rekrytering:

Kundbesök: För att en rekrytering skall lyckas är det viktigt att lära känna både kund och kandidat. Vi vill träffa dig i din omgivning där vi tillsammans går igenom arbetsbeskrivningen och kravprofil, som är viktiga styrmedel under anställningsprocessen.

Kandidatsök: Om inte den rätta redan finns i vår databas annonserar vi tjänsten via vår hemsida och hos våra etablerade avtalspartners på nätet. Önskar du även annonser i tidningen har vi många upparbetade kontakter du som kund kan ta del av.

Urval: Vi tar emot ansökningar och väljer ut de mest kvalificerade kandidaterna baserat på: telefon och djupintervju, personlighetsanalys, ev kompetenstester och referenskontroll hos tidigare arbetsgivare.

Kandidatpresentation: Vi utarbetar och skickar kortfattade presentationer av aktuella kandidater innan intervju hos dig.

Val av kandidat: Du gör det slutgiltiga valet av din medarbetare.

Uppföljning: Samarbetet stannar inte när kandidaten är vald. Vi håller löpande kontakt för att säkra en långsiktig och hållbar lösning.

Nöjd-Kund-Garanti: Om kandidaten slutar eller inte uppfyller dina krav erbjuder vi en kostnadsfri rekrytering inom 3 månader.