Auktoriserat Bemanningsföretag Och Rekryteringsföretag (1)

Auktoriserat bemannings- & rekryteringsföretag

Auktorisation - En trygghet

För oss är auktorisationen ett viktigt styrmedel för vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Det är ett sätt att tydligt kunna särskilja oss ifrån oseriösa aktörer i branschen. En seriös arbetsgivare är attraktiv för dom bästa kandidaterna och en trygghet för kunder som är måna om god kvalité i sina leverantörsval.

Vad är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag?

Auktorisationen säkerställer höga krav på affärsmässighet och innebär en trygghet för kunder och medarbetare. Varje företag granskas i samband med inträdet och därefter årligen för att få förnyad auktorisation. 

För att bli auktoriserad medlem måste företaget uppfylla flertalet krav som bl.a. innebär att vi följer svensk lagstiftning, kollektivavtal, etiska regler samt omfattas av ansvarsförsäkringar och kan styrka ordnad ekonomi. 

Auktorisation En Trygghet

Kontakta oss!

Vill du veta mer vad det innebär att jobba med ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Tveka inte att ta kontakt med oss.