Vi upplever för tillfället att Temp-Teams namn används för att söka personal på WhatsApp. Vi på Temp-Team söker eller kontaktar INTE kandidater via WhatsApp, Messenger eller liknande och vi kommer heller aldrig begära att du skall logga in med ditt Bankid. Förhåll dig kritiskt till meddelanden som ser misstänksamma ut och blockera avsändaren. Välkommen att kontakta oss om du är osäker eller har frågor! 

Vårt Sociala Ansvar Temp Team Sverige

CSR

- Vårt sociala ansvar

Temp-Team har alltid människan i centrum. Med individen i fokus är det en självklarhet för verksamheten att ha en tydlig social och miljömässig profil samt en hög grad av förståelse för moral och etik. CSR arbetet avspeglar sig tydligt inom ramarna för affärsprocesser investeringar och medarbetarpolitik.

Hållbara principer

2013 skrev Temp-Team Sverige under FN:s Global Compact och har sedan dess förpliktat oss till deras 10 grundprinciper inom områdena: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Vi är ett ansvarsfullt företag som vill påminna oss om hur vi agerar i förhållande till jordens knappa resurser. Vi kommer ständigt att arbeta för att undvika slöseri och spara på vår konsumtion.

Vi betraktar våra medarbetare som enskilda och jämställda människor och vi vill skapa en arbetsmiljö utan diskriminering eller ojämlikheter.

Temp-Team Sverige anställer endast baserat på yrkesmässiga och personliga kvalifikationer. Ras, kön, sexualitet, religion och politisk inriktning är inte relevant i våra rekryteringsprocessen. Detsamma gäller för ersättning, utbildningsmöjligheter, befordran, uppsägning och avgång.

We Support Global Compact

Vi stödjer ”Plant a Billion Trees”

Sedan många år tillbaka planterar vi ett träd för varje genomförd tillsättning. Trädplantering har en tydlig positiv inverkan på miljön, dessutom ger den nya arbetstillfällen och bidrar till förbättrade livsvillkor för människor i området. 

Plant a Billion Trees-kampanjen är en stor skogsåtgärdsinsats med målet att plantera en miljard träd över hela planeten. Träd filtrerar luft, är en källa till rent vatten, hjälper till att begränsa klimatförändringar och skapar hem för tusentals arter av växter och djur. Läs mer på www.plantabillion.org

Planteringen genomförs genom The Nature Conservancy.

Plant A Billion Trees Ett Träd För Varje Tillsättning (2)

Förnuftiga investeringar

Temp-Team gör investeringar i en ansvarsfull och hållbar riktning. Tex investerar vi i solenergi så vi kan skapa grön energi. I långa loppet så är målet att skapa lika mycket energi som vi förbrukar och på så sätt bli koldioxid neutrala.