Vårt Sociala Ansvar Temp Team Sverige

CSR

- Vårt sociala ansvar

Temp-Team sätter alltid människor i centrum

Med individen i fokus är det en självklarhet för verksamheten att ha en tydlig social och miljömässig profil samt en hög grad av förståelse för moral och etik.

CSR arbetet avspeglar sig tydligt inom ramarna för

  • affärsprocesser
  • investeringar
  • medarbetarpolitik
Rekrytering och Bemanning Sedan 1979 - Läs mer om oss

Hållbara Principer - Vi stöttar Global Compact

2013 skrev Temp-Team Sverige under FN:s Global Compact och har sedan dess förpliktat oss till deras 10 grundprinciper inom områdena: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Vi är ett ansvarsfullt företag som vill påminna oss om hur vi agerar i förhållande till jordens knappa resurser. Vi kommer ständigt att arbeta för att undvika slöseri och spara på vår konsumtion.

Vi betraktar våra medarbetare som enskilda och jämställda människor och vi vill skapa en arbetsmiljö utan diskriminering eller ojämlikheter.

Temp-Team Sverige anställer endast baserat på yrkesmässiga och personliga kvalifikationer. Ras, kön, sexualitet, religion och politisk inriktning är inte relevant i våra rekryteringsprocessen. Detsamma gäller för ersättning, utbildningsmöjligheter, befordran, uppsägning och avgång

We Support Global Compact

Vi stödjer ”Plant a Billion Trees”

 - och planterar ett träd för varje genomförd tillsättning.

I samarbete med FIBRIA och The Nature Conservancy planterar vi träd, inklusive en del eukalyptusträd, till fördel för oss alla. Träd upprätthåller livet på jorden och är källan till rent vatten för miljarder människor. Dessutom bidrar träd till ren luft, ett reglerat klimat, skydd, skugga och ljud. De planterade träden underhålls regelbundet och övervakas för hälsa och välbefinnande under en fyraårsperiod.

Projektet har flera lokala fördelar, inklusive återställning av skog, insamling av ekologisk data och utarbetande av planer för att upprätthålla nyskapade skogsområden.

Plant A Billion Trees Ett Träd För Varje Tillsättning (2)

Förnuftiga investeringar

Temp-Team gör investeringar i en ansvarsfull och hållbar riktning. Tex investerar vi i solenergi så vi kan skapa grön energi. I långa loppet så är målet att skapa lika mycket energi som vi förbrukar och på så sätt bli koldioxid neutrala.

Kontakta oss!

eller ring oss på 020-530 100