Jobba Som Konsult

Jobba som konsult!

ARBETA SOM KONSULT - EN KARRIÄRMÖJLIGHET

Arbetstoppar, expansioner, föräldravikariat, sjukdom, nyckelpersoner, specialistkunskaper, ledare och chefer… Anledningar till konsultuppdrag kan vara många och tidsramarna kan variera från ett par timmar, dagar, veckor till månader och år.

Att jobba som konsult kan vara precis den språngbräda du letar efter, öppna en dörr du inte trodde fanns och vara lösningen på det perfekta extra jobbet! Konsultrollen spänner brett och erbjuder många olika möjligheter att:

 • Öppna dörren till arbetsmarknaden
 • Stärka CV:et med nya kunskaper och erfarenheter
 • Bygga värdefulla personliga nätverk
 • Testa en bransch och möta olika arbetsplatser
 • Ge studierna en viktig dimension
 • Komplettera med ett deltidsjobb

Kan konsultrollen vara ditt nästa karriärsteg?

Bli Konsult En Karriärmöjlighet

TRYGG SOM KONSULT

Som bemanningsföretag är vi ytterst måna om att alla våra konsulter skall känna sig trygga med oss som arbetsgivare och att alla har ett jobb som för dom dit dom önskar.

Temp-Team är sen många år tillbaka ett auktoriserat bemanningsföretag och medlemmar i bransch- och arbetsgivarförening Kompetensföretagen.  Det betyder att vi följer befintliga kollektivavtal inkluderat:

 • anställningsvillkor
 • lön
 • pension
 • semesterersättning
 • föräldralön etc.

Våra konsultchefer följer löpande upp uppdraget hos såväl konsult som kund, för att säkra att allas förväntningar och frågor kan bemötas och besvaras.

Trygg Som Konsult

BLI KONSULT: SÅ GÅR DET TILL

När vi träffar dig lägger vi stor vikt vid att lära känna dig, din bakgrund och vad du söker framåt – allt för att kunna matcha dig med rätt uppdrag och rätt arbetsplats. Det gör vi genom:

 • personlig intervju
 • referenstagning
 • tester/analyser

Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra bemanningsuppdrag naturligt skall kunna gå över i en anställning hos kund. Det innebär att du nästan alltid träffar vår kund innan kontrakt skrivs. Ett tillfälle för såväl dig som för kund att se att det finns förutsättningar för ett lyckat och hållbart uppdrag.

Inför ett uppdrag ska du ha blivit väl informerad om kundföretaget och kommande arbetsuppgifter – så att du är väl förberedd innan uppdragets början. Din konsultchef finns hela tiden vid din sida för att stötta dig om du har frågor kring jobbet, arbetsplatsen eller om du har funderingar kring din anställning generellt.

Bli Konsult Så Går Det Till
"Temp-Team är ett fantastiskt konsultbolag som verkligen bryr sig om sina anställda. Lätta att kommunicera med och man får den support man behöver. Det är lätt att kommunicera med sina chefer och man känner sig trygg i sin anställning. Jag är nöjd över samarbetet med Temp-Team och tack vare dem har jag fått nya möjligheter i karriären!" - Alicia

EN KARRIÄRPARTNER MED NORDISKA MÖJLIGHETER

Sen 1979 har vi matchat företag med rätt kompetenser och hjälpt människor vidare i sina karriärer.

Genom åren har vi hjälpt såväl de små- och medelstora företagen som de stora industrierna och börsnoterade bolagen att hitta nya medarbetare och tillfällig förstärkning. Som karriärpartner är vi vana att lyssna in kompetenser, erfarenheter, önskemål, drömmar och drivkrafter. 

Köpenhamn, Oslo, Helsingfors... Lockar det att få ta klivet över gränsen för att jobba i något av våra grannländer? Som ett nordiskt bemannings- och rekryteringsföretag får vi in många spännande uppdrag i vårt nätverk. Tveka inte att kontakta våra nordiska kollegor i:

En Karriärpartner Med Nordiska Möjligheter