Kbpd8l6d

Personuppgiftspolicy

- Din integritet är viktig för oss!

Din integritet är viktig för oss och personuppgiftspolicyn beskriver hur Temp-Team Sverige AB samlar in och använder personuppgifter om användare av våra nätsidor, leverantörer, affärsrelationer samt existerande och potentiella kunder. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan gå tillväga för att kontakta oss om vår personuppgiftspolicy eller för att använda dina rättigheter. Vi har även beskrivit våra viktigaste åtgärder knutet till informationssäkerhet.

För våra jobbsökare och kandidater som registrerat sig i vår databas hänvisar vi till våra användarvillkor, integritetspolicy och riktlinjer för cookies

Vi behandlar all personlig information på ett försvarbart och säkert sätt i linje med gällande lagar i Sverige där Temp-Team Sverige är verksam.

 

  1. Behandlingsansvarig

Temp-Team Sverige AB (Orgnr. 556630-5420)

Östra Hamngatan 16

411 09 Göteborg

Telefon: 031 - 53 42 60

E-post: info@temp-team.se

Har du frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss på info@temp-team.se eller per telefon 031-53 42 60.

 

  1. Insamling av information, behandling och användning av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter knutet till kontakt med affärsrelationer som kunder, leverantörer och alla andra tillfällen där personuppgifter ingår som en del av kontakten, samt kontaktupplysningar i kontrakt och andra sammanhang.

Vi inhämtar och behandlar personuppgifter om de som arbetar för verksamheter och organisationer vi har eller önskar ha en affärsrelation till. Detta för att kunna ge anbud och/eller ge information om våra tjänster och aktiviteter, samt att upprätthålla en affärsrelation och följa upp avtalsförslag.

Till dessa ändamål inhämtar vi: kontaktupplysningar (namn, adress, mailadress, telefonnummer, titel m.m) information om andra kontaktpersoner du vill vi skall kontakta och annan information du uppger genom undersökningar eller genom övrig kontakt. Information samlas också in från offentliga register, nätsidor och sociala medier eller genom det som uppges av dig eller din verksamhet.

I tillägg behandlar vi personuppgifter för att få skicka ut marknadsföring, nyhetsbrev och ge information om vår verksamhet. I dessa sammanhang behandlar vi namn, e-postadresser till mottagare. Behandlingen sker på laglig grund av samtycke eller att det föreligger ett existerande samtycke baserat på intresseavvägning, genom att vi har ett berättigat intresse att kontakta existerande och potentiella, kunder och kontakter.

Vi behandlar också personupplysningar så vi kan besvara ärenden som kommer in till oss. Detta kan röra sig om personuppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som är knutet till själva ärendet. 

 

  1. Cookies

En cookie är en liten textfil som en webbsida lagrar på datorn eller den mobila enheten när du besöker en webbplats. Det gör att webbplatsen kan komma ihåg dina handlingar och preferenser (tex. inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) över en period, så att du inte skall behöva lägga in detta på nytt när du kommer tillbaka till webbplatsen från en sida till en annan – Läs mer om vår Policy för Cookies här.

 

  1. Delning med tredjepart

För att kunna erbjuda dig de bästa tjänsterna är det i vissa fall nödvändigt att skicka upplysningar till tredjepart.

Vi kan också dela dina upplysningar med andra bolag inom JuhlerGroup. Översikt över bolagen som ingår i JuhlerGroup hittar du här.

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du ser och eventuellt klickar på, geografisk plats, ålderssegment, etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som finns i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta in annonsering.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa behandlar information enbart för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personlig information som namn och e-post etc. kommer bara att ske om du samtyckt till det. Vi använder bara databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

 

  1. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att få veta vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av informationen. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Vänligen kontakta: [info@temp-team.se].

Vi ber dig bekräfta din identitet och uppge ytterligare information innan du kan använda dina rättigheter. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger dina uppgifter till dig – och att ingen utger sig för att vara dig.

Du har också rätt till att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

 

  1. Så får du tillgång och möjlighet att ändra dina personuppgifter

Är du kandidat/konsult kan du enkelt logga in på vår hemsida för att justera uppgifter om dig själv.

Om du önskar att ändra dina rättigheter som beskrivet ovan kan du kontakta oss på telefon eller e-post som beskrivet i punkt 2.

Om du inte längre önskar motta nyhetsbrev ifrån oss kan du enkelt avanmäla dig genom att trycka på länken Avregistrera

 

  1. Skydd av dina personuppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller tillgängliggörs för obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

 

  1. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Innehållet i denna policy kan kontinuerligt bli uppdaterat för att återspegla ändringar i vår policy för personuppgifter. Vi publicerar eventuella väsentliga ändringar genom passande kanaler antingen på denna nätsida eller att kontakta dig via andra kommunikationskanaler.