Vad är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag?

Auktorisationen säkerställer höga krav på affärsmässighet och innebär en trygghet för kunder och medarbetare. Varje företag granskas i samband med inträdet och därefter årligen för att få förnyad auktorisation. 

För att bli auktoriserad medlem måste företaget uppfylla flertalet krav som bl.a. innebär att vi följer svensk lagstiftning, kollektivavtal, etiska regler samt omfattas av ansvarsförsäkringar och kan styrka ordnad ekonomi. 

Varför auktorisera sig?

För oss är auktorisationen ett viktigt styrmedel för vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Det är ett sätt att tydligt kunna särskilja oss ifrån oseriösa aktörer i branschen. En seriös arbetsgivare är attraktiv för dom bästa kandidaterna och en trygghet för kunder som är måna om god kvalité i sina leverantörsval.


Läs mer om auktorisationen på: https://www.bemanningsforetagen.se/auktorisationer

Vi vet vad vi gör