Föredrar du att sköta din egen rekryteringsprocess men vill slippa all tidsödande administration?

Kanske vill du få en extern bedömning av dina toppkandidater för att minimera risken för en kostsam felrekrytering?

Hos oss kan du välja ut den eller de delar du vill få hjälp med för att underlätta och säkerställa din rekryteringsprocess.

Här är några förslag på hur vi kan hjälpa dig:

  • Annonsering och Screening: Vi annonserar och gör ett första urval. Genom våra etablerade annonseringskanaler når din tjänst ut till ett brett nätverk av kandidater, du slipper omfattande genomgångar av ansökningar och vi presenterar enbart CV:n som matchar din kravprofil.
  • Second Opinion: Vi gör en professionell bedömning av dina slutkandidater. Med hjälp av intervjuer, referenskontroller och personlighetsanalyser får du en noggrann sammanställning som du kan använda som underlag i valet av kandidat.

Vi vet vad vi gör