Temp-Team har alltid människan i centrum.

Med individen i fokus är det en självklarhet för verksamheten att ha en tydlig social och miljömässig profil samt en hög grad av förståelse för moral och etik.

CSR arbetet i JuhlerGroup avspeglar sig tydligt inom ramarna för:

  • Affärsprocesser 
  • Investeringar
  • Medarbetarpolitik

 

HÅLLBARA PRINCIPER

2013 skrev Temp-Team Sverige under FN:s Global Compact och har sedan dess förpliktat oss till deras 10 grundprinciper inom områdena: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Vi är ett ansvarsfullt företag som vill påminna oss om hur vi agerar i förhållande till jordens knappa resurser. Vi kommer ständigt att arbeta för att undvika slöseri och spara på vår konsumtion.

Vi betraktar våra medarbetare som enskilda och jämställda människor och vi vill skapa en arbetsmiljö utan diskriminering eller ojämlikheter.

Temp-Team Sverige anställer endast baserat på yrkesmässiga och personliga kvalifikationer. Ras, kön, sexualitet, religion och politisk inriktning är inte relevant i våra rekryteringsprocessen. Detsamma gäller för ersättning, utbildningsmöjligheter, befordran, uppsägning och avgång.

 

Vi stödjer ”Plant a Billion Trees”

… och vi planterar ett träd för varje genomförd tillsättning!

I samarbete med The Nature Conservancy planterar vi träd till fördel for oss alla. Plant a Billion Trees-kampanjen är en stor skogsåtgärdsinsats med målet att plantera en miljard träd över hela planeten. Träd filtrerar luft, är en källa till rent vatten, hjälper till att begränsa klimatförändringar och skapar hem för tusentals arter av växter och djur. Läs mer på www.plantabillion.org.

 

Vi vet vad vi gör