Erik Juhler Historien Om Temp Team (1)
Tillbaka till alla artiklar.

Historien om Erik Juhler

- och etableringen av Temp-Team

Drömmen om att ha inflytande över sitt eget arbetsliv fick Erik Juhler år 1979  att ta de första stegen och etablera Temp-Team.

Med sig hade han en gedigen erfarenhet från näringslivet och medvetenheten om vilken skillnad det gör för människor att se att deras bidrag till arbetsmarknaden har värde.

I ett sparsamt möblerat kontorshotell på Vesterbrogade i Köpenhamn formade den bankutbildade entreprenören de första ramarna för Temp-Team tillsammans med två kollegor.

"Vi började mycket blygsamt, och jag själv jobbade som vikarie flera gånger. Det var ett bra sätt att lära känna verksamheten," minns Erik Juhler om de tidiga dagarna.

Tuff start 

Det var en tid då rekryteringstjänster ännu inte riktigt hade fått fäste på marknaden, och det lilla företaget var tvunget att genomgå några tuffa uppstartsår.

"Jag minns att vi satt i ett krismöte och sa 'vad gör vi nu?'. Vi hade annonserat i Erhvervsbladet, och det hände ingenting. Jag föreslog att vi skulle försöka använda telefonen. Så vi tittade på varandra, för egentligen var det ingen som ville prova det. Det var för skrämmande," berättar Erik Juhler, som till slut tog ledningen eftersom förslaget trots allt var hans. Och det gav resultat:

"Det andra samtalet resulterade faktiskt i en beställning av en vikarie. Då insåg jag verkligen hur viktig telefonen var som verktyg. Men senare insåg jag att det är ännu viktigare med kundbesök om man ska leverera en bra tjänst."

Nya ambitioner 

Med fortsatt fokus på att alltid ha människan i centrum och en disciplinerad och målinriktad arbetsinsats växte Temp-Team på några få år till att bli en välmående verksamhet, och det lilla kontoret på Vesterbro byttes ut mot ett större på Ny Østergade.

Därefter växte Temp-Team fort. Först med engagerade medarbetare på flera adresser i Köpenhamn, och senare med avdelningar i Århus, Odense och efterhand fler danska och utländska städer. Idag är Temp-Team representerat med kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Tydlig mission 

Erik Juhlers mission har varit tydlig från början: att koppla människor till rätt jobb, så att både individer och företag kan växa.

"I den här marknaden kan alla konkurrera på pris. Men när det gäller något så viktigt som ett jobb är det viktigt för mig att också titta på kvalitet. Vi måste vara väldigt noggranna med att bedöma vilka människor som passar till vilka jobb."

Det har från dag ett betytt att fokus har varit på att skapa relationer med varje enskild kund. Även i dagens digitaliserade värld är det ett värde som Temp-Team inte gör avkall på. Erik Juhler såg snabbt hur det personliga mötet bidrog till att skapa de bästa resultaten.

Temp-Teams kvaliteter

Ärlighet och trovärdighet är en del av kvalitetsmärket som Temp-Teams grundare från starten använt som riktlinje. Kvalitet är inte något vi pratar om – det är något vi levererar.

"Vi ska vara grundliga. Vi ska noggrant sätta oss in i vad den aktuella kandidaten har för ambitioner och vad som kommer att passa dem bra. Det är värt att lägga tid på, för felrekryteringar gör ont både för de människor det berör och för företaget det påverkar," förklarar han.

Med Erik Juhlers direkta och uppskattande tillvägagångssätt gentemot sina engagerade och lojala medarbetare har värderingarna naturligt spridit sig i alla lager i organisationen genom åren. Temp-Team är därför känt för att medarbetare möter alla kunder i ögonhöjd och tar sig tid att hitta den bästa lösningen för varje individ.

Erik Juhler är fortsatt aktiv i uppföljning av verksamheten och arbetar som styrelseordförande i Juhler Holding A/S i Danmark, som äger den svenska verksamheten.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med rekrytering.

Dela: