Skapa En Bra Föräldrarledighetskultur Genom Planering Och Involvering
Tillbaka till alla artiklar.

Skapa en bra föräldraledighetskultur genom planering och involvering

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet. Här finns möjligheter för dig som arbetsgivare att skapa en attraktiv arbetsplats och en inkluderande arbetsmiljö för föräldrar.

Din medarbetare har precis meddelat att en ny världsmedborgare snart kommer att se dagens ljus – en glad nyhet. Vi ger dig våra bästa tips till hur du säkrar att din medarbetare känner sig värdesatt före och under föräldraledigheten och kommer tillbaka full med motivation. 

Föräldraledighet och föräldraskap är en naturlig del av arbetslivet. Här har du som arbetsgivare spännande möjligheter att skapa en attraktiv arbetsplats och en bra och inkluderande arbetsmiljö för föräldrar. 

”Att bli förälder är ibland det största som din medarbetare kommer att uppleva. Som ledare är det viktigt att visa förståelse för medarbetarens situation och skicka signaler att familjen är viktig tex. genom att tydliggöra att work-life balance har en hög prioritet, att VAB är förväntat och att frånvaro för viktiga dagar för barnen är självklarheter i verksamheten.” - säger Calle Odén VD, Temp-Team Sverige.

Att skapa en bra kultur kring föräldraledighet har även andra fördelar då det kan vara ett medel för att:

1. attrahera nya medarbetare

2. få medarbetare att stanna, så kunskap och kompetenser inte tappas

3. undvika rekryteringskostnader för att medarbetaren väljer att byta jobb

 

Involvera din medarbetare i planeringen

Svettas du av bara tanken på alla praktiska åtgärder en föräldraledighet för med sig? Involvera medarbetaren i planeringen så banden er emellan kan stärkas, lösningar på arbetsuppgifterna hittas och chanserna att medarbetaren väljer att återkomma efter sin ledighet ökar. När ni planerar kan ni med fördel välja att fokusera på:

• Att skapa överblick: Vilka uppgifter ligger på medarbetarens bord – och vilka resurser och kompetenser krävs för att hantera arbetsuppgifterna/området?
• Vem gör vad? Är det möjligt att delegera några av medarbetarens uppgifter – och hur skall upplärningen se ut?  
• Analysera behov:  Finns det behov för ett föräldravikariat - eller kan några av uppgifterna läggas på is under en period?
• Att planera framtiden: Bjud in din medarbetare i dialogen kring kommande arbetsuppgifter, ansvarsområden och planen efter att ledigheten är över. På det sättet säkrar du att medarbetaren känner sig inkluderad och inräknad.

 

Skapa en bra föräldraledighetskultur: Få inspiration i 3 steg

Möjligheterna att skapa en bra kultur kring föräldraledigheten är många och kan tänkas in i perioderna inför, under och efter en föräldraledighet. Hanne Grethe Daugaard Hansen, HR Manager i Temp-Team Danmark framhäver speciellt ”under föräldraledigheten” som en viktig period. 

”Det händer att verksamheter släpper greppet om medarbetaren under föräldraledigheten, för arbetsgivaren i all välmening vill ge plats för den stora förändringen. Säkra att inte medarbetaren tappar känslan av tillhörighet och landar i att det är tid för att leta nytt jobb”

 

Inför föräldraledigheten:

• Realistiska projekt: Ge medarbetaren realistiska projekt eller uppgifter som är rimliga att landa innan ledigheten.
• Håll en öppen dialog: En graviditet kan påverka familjer på olika sätt. Vilket stöd behöver medarbetaren från dig? För en dialog med din medarbetare om du får ny information, har frågor eller annat.
• Stäm av med medarbetaren: Ta reda på hur mycket din medarbetare önskar vara involverad i arbetsplatsen eller teamet. Ta fram ett dokument så du tydligt kommer ihåg vad ni kommit överens om.
• Ägarskap: Det är inte alltid lätt att lämna över sitt arbete i någon annans händer. Om möjligt låt medarbetaren vara delaktig i en ev upplärning/rekryteringsprocess av en ny ansvarande kollega eller vikarie.

 

Under föräldraledigheten

• Checka in: Även om din medarbetare är out-of-office under en period är det bra att du som arbetsgivare checkar in någon gång ibland. Gratulera hela familjen genom att tex skicka ett blomsterbud och en gest som ett sms eller telefonsamtal kan ha stor betydelse för att medarbetaren skall känna sig uppskattad och inte bortglömd.
• Bjud in: Det finns säkert många som vill möta det nya tillskottet så bjud gärna in till en fikastund med kollegorna på kontoret. Glöm inte bort att bjuda in när det tex är dags för en AW, kick-off eller julfest. Det finns ett stort värde i att få frågan.
• Håll medarbetaren uppdaterad: Dela viktig information ifrån verksamheten. På det sättet håller du medarbetare i loopen och ger dom en känsla av att vara en del av teamet.
• Värdera potential: Skall din föräldralediga medarbetare avancera under sin ledighet? Med utvecklingsamtalet kan du fånga upp tankar och önskemål framåt och få en medarbetare som kommer tillbaka full med motivation – och kanske nya arbetsuppgifter och mer ansvar.

 

Efter föräldraledigheten:

• Flexibla ramar: Visa intresse och omsorg för din medarbetare. Hur skall uppstarten vara? Behövs det en flexibel start som underlättar övergången ifrån föräldraledighet till arbetsliv? Lyft möjligheter och önskemål för flex- och distanslösningar eller deltid.
• Professionellt fokus och work-life balance: Med en ny familjesituation kan referensramar och önskemål om arbetsuppgifter ändras. Kanske finns det arbetsuppgifter eller ansvarsområden som medarbetaren önskar lyfta bort och som ni som arbetsgivare kan tillgodose.
• Utvecklingsmöjligheter: Visa medarbetaren vilka utvecklingsmöjligheter det finns i organisationen. Här kan du med fördel ge medarbetaren insikt i dina förväntningar.

 

Glöm inte att utvärdera processens gång. Finns det något er medarbetare som just kommit tillbaka saknat, fått för mycket av eller tyckt varit extra bra?

Dela: