Varför Onboardingprogram Lönar Sig (1)
Tillbaka till alla artiklar.

Varför onboardingprogram lönar sig

Spara tid och pengar med en bra introduktionsplan.

Idag är ett väl utformat introduktionsprogram ett viktigt verktyg i många företag över hela landet. Men vad är värdet av bra onboarding, och varför lönar det sig att lägga tid och pengar på att välkomna nya medarbetare?  Vi ger dig svaret med lite statistik – och ett intressant exempel.

Onboarding är en strukturerad introduktionsprocess som har två syften, nämligen att:

1. Se till att den nya kollegan får en bra introduktion till jobbet, så att medarbetaren kan utföra sina arbetsuppgifter – och snabbt tillföra värde till företaget.

2. Välkomna den nyanställd så att medarbetaren känner sig inkluderad och bekväm på arbetsplatsen från dag ett, trivs och blir en del av den önskade kulturen.

Låt oss ta en närmare titt på värdet av bra onboarding med ett exempel och lite spännande statistik.

Bra introduktion till jobbet ger snabbare utdelning

Det finns en direkt korrelation mellan din nya medarbetares prestation och introduktionen du ger.

Det är viktigt att ge den nya medarbetaren hjälp med arbetsuppgifterna i början och en bra introduktion i företaget. Ju bättre upplärning, desto snabbare kommer din nya medarbetare att bidra till positiva siffror på sista raden.

En studie av Allied Workforce Mobility Service visar att det i genomsnitt tar en ny anställd mer än sex månader att generera mer värde för företaget än det har kostat att anställa den nya medarbetaren.

Hur hjälper du din medarbetare att behärska jobbet snabbt? Matchar du den nya kollegan med en eller flera kompetenta go-to personer som kan förkorta vägen från fråga till svar?  Gör du en introduktion till   företagets värderingar och visioner så att den nya medarbetaren kan komma väl in i företaget och leverera därefter?

Otillräcklig onboarding kan leda till låga varvtal

Det varierar vilket stöd en ny medarbetare behöver för att kunna leverera i ett jobb. Om vi inte bli tillräckligt utrustade för att prestera eller leva upp till (egna) förväntningar så kan det påverka vårt humör negativt.  Känslan av att inte bli tillräckligt insatt i nya uppgifter kan få en ny medarbetare att känna sig otillräcklig och skapa professionellt missnöje.  

Yrkesmässigt missnöje ökar risken för att bli demotiverad, stressad eller förlora tron på sin egen förmåga i den nya rollen. Faktorer som alla kan påverka att det tar längre tid för din nya medarbetare att prestera på önskad nivå.

Glada medarbetare är mer produktiva

Det finns goda skäl att se till att en ny kollega får en bra start, känner sig inkluderad och är nöjd med den goda onboardingen.  En studie från Oxford University drar slutsatsen att en glad medarbetare är 13% mer produktiv än en missnöjd medarbetare.  Arbetsglädje är vanligtvis ett uttryck för både professionellt och socialt välbefinnande.  Därför är det inte bara jobbets uppgifter som måste vara i fokus under onboarding. Du bör också fokusera på att den nya medarbetaren får en samhörighet med arbetsplatsen och kollegorna.  

Ser du till att din onboardingprocess skapar trygghet i arbetsuppgifterna och tar höjd för den kollegiala gemenskapen?  En glad medarbetare är en bra ambassadör. En bra ambassadör ger bra rekommendationer. Och bra rekommendationer är värdefullt för din förmåga att attrahera de bästa kandidaterna när du rekryterar igen.

Misslyckad onboarding kan kosta

Dessvärre händer alltför ofta att företag inte lyckas skapa en onboardingprocess som stimulerar medarbetaren både professionellt och socialt. Studier visar att 25 % av alla nyanställda lämnar sina jobb inom det första året (Allied Workforce Mobility Service).

Det innebär att företag måste börja anställa igen – och det är dyrt. Priset för en omrekrytering under de första sex månaderna är i genomsnitt mellan 50 - 150 % av den anställdes årslön, beroende på typ av arbete, anställningstid etc.

Låt oss titta på ett snabbt exempel:

1) Du anställer Pia i en nyinrättad tjänst

2) Du spenderar tid och pengar i rekryteringsprocessen inkluderat uppstartsmöten, förberedelse av jobbannonsering, annonsering på relevanta plattformar, granskning av ansökningar, intervjuer i första och andra omgången, feedback och avslag, avtalsförhandling och underskrift.

3) Du spenderar ytterligare initiala kostnader i samband med inköp av ny utrustning, upplärning och utbildning till Pia.

4) Tyvärr får Pia en dålig start, eftersom det inte finns någon ordentlig plan på plats som får henne att känna sig inkluderad. Hon tappar långsamt geisten och känslan av att ha ett meningsfullt jobb. Hon bestämmer sig för att sluta efter sex mentalt tuffa månader.

5) Under sina sex månader har Pia inte levererat till 100%. Vilket är rimligt eftersom det tar tid att introduceras och onboardas.

6) Du måste nu ersätta Pia. En process som också kommer att kosta tid och pengar.

7) Även med den nya på plats behöver man räkna med ett lågt värdetillförsel i början av anställningen.

Otillräcklig onboarding kan bli en dyr affär – och har både mänskliga och ekonomiska kostnader.  Pröva att gå igenom din senaste rekrytering och definiera era kostnader. Det är inte onormalt att det drar iväg i flera hundratusen, om du också räknar in förlorad värdetillförsel. Så det finns många goda skäl att avsätta tid för att skapa en bra och strukturerad introplan.

Behöver du hjälp med att strukturera ditt introduktionsprogram?  Vi är redo att hjälpa till.

Dela: