Med 40 år i branschen har TEMP-TEAM etablerat sig som en av de större aktörerna i Norden.

TEMP-TEAM ingår i JuhlerGroup, en internationell koncern av rekryteringsföretag och kan därigenom erbjuda tjänster såväl nationellt som internationellt.

TEMP-TEAM kännetecknas av små, lokala avdelningar som ger kunder och kandidater känslan av det lilla personliga företaget, men med den stora verksamhetens resurser i ryggen. Vår organisation och arbetssätt tillåter oss att snabbt anpassa oss till olika trender och förändringar på arbetsmarknaden. Genom flexibla lösningar, tät personlig kontakt och ett högt kvalitetstänkande säkerställer vi våra kunders krav på rätt kompetens.

Människan i fokus - är i allra högsta grad TEMP-TEAMs motto. Vi sätter alltid både kunder och kandidater i centrum. Vår styrka ligger i att vi är duktiga på att analysera kandidater och våra kunders behov för att hitta den perfekta matchningen.

Tack vare våra duktiga medarbetare som efterlever företagets kvalitetsmål och infriar våra kunder och kandidaters förväntningar har TEMP-TEAM blivit ett framgångsrikt rekryteringsföretag!

Vi är en del av Juhler Group

Representerade i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England och Singapore, kan vi hjälpa dig med rekrytering och rådgivning över gränserna.

Vår historia

Det första TEMP-TEAM kontoret öppnade 1979 i Köpenhamn. Det var en liten skara som erbjöd bemanningstjänster genom att hyra ut sig själva! VD var då Erik Dyrmann Juhler, idag företagets CEO.

Det internationella äventyret startade i Norge 1985. Sedan dess har det gått slag i slag. TEMP-TEAM har vuxit successivt och satsat på en organisk tillväxt. Endast vid ett fåtal tillfällen har TEMP-TEAM köpt upp existerande verksamheter. Vår erfarenhet är, att det är så gott som omöjligt att överföra vår företagskultur till andra existerande verksamheter.

Erik Dyrmann Juhler, har nu dragit sig tillbaka något, men är fortfarande aktiv och synlig i verksamheten. Ofta får vi frågan, vad det är som skiljer oss ifrån andra verksamheter i vår bransch. Ett givet svar är att i stort sett alla våra anställda i hela koncernen har träffat Erik, är väl bekanta med hans värderingar och den kultur som han önskar skall känneteckna vår verksamhet.

Våra värderingar

Våra värderingar är en stor del av vilka vi är och influerar hur vi agerar mot varandra, våra kunder, konsulter och kandidater.

Människan i Fokus! För oss är kund, kandidat och konsultupplevelsen av högsta prioritet. Genom att identifiera olika lösningar och hitta de rätta matchningarna skapar vi utrymme för människor och företag att växa!
Personliga
Människan i Fokus! För oss är kund, kandidat och konsultupplevelsen av högsta prioritet. Genom att identifiera olika lösningar och hitta de rätta matchningarna skapar vi utrymme för människor och företag att växa!
Vi brinner för det vi gör och har ett genuint intresse för våra kunder, kandidater och varandra. Vi är en hängiven samarbetspartner i kompetensförsörjningsfrågor.
Engagerade
Vi brinner för det vi gör och har ett genuint intresse för våra kunder, kandidater och varandra. Vi är en hängiven samarbetspartner i kompetensförsörjningsfrågor.
Vår verksamhet bygger på ärliga affärsprinciper. Vi arbetar hårt för att uppnå vår höga kvalitetsstandard och för att tillgodose våra kunder, konsulters och kandidaters förväntningar på oss.
Professionella
Vår verksamhet bygger på ärliga affärsprinciper. Vi arbetar hårt för att uppnå vår höga kvalitetsstandard och för att tillgodose våra kunder, konsulters och kandidaters förväntningar på oss.
Vårt sociala ansvar

Vårt sociala ansvar

Vi tar vårt sociala ansvar på allvar och vill göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för en bättre miljö och en mer hållbar utveckling.

2015 skapades CSR-gruppen inom JuhlerGroup  och har minst en representant ifrån varje enskilt bolag. Gruppen består idag av 10 representanter från sex länder. I gruppen diskuteras vilka CSR områden som skall belysas och vilka satsningar som skall genomföras under kommande år.

Ambitionen är att skapa gemensamma mål för miljön och våra medarbetares rättigheter – utan att förhindra individuella CSR satsningar i respektive land.

Vi prioriterar många små initiativ snarare än stora ambitiösa mål som är svåra att nå.

Vi stöttar

Med närmare 40 år i branschen har TEMP-TEAM genom åren hunnit stötta flertalet organisationer worldwide.