Med över 40 år i branschen har Temp-Team etablerat sig som en

Nordisk leverantör av rekryterings- och bemanningstjänster!

TEMP-TEAM ingår i JuhlerGroup, en internationell koncern av rekryteringsföretag och kan därigenom erbjuda tjänster såväl nationellt som internationellt.

TEMP-TEAM kännetecknas av små, lokala avdelningar som ger kunder och kandidater känslan av det lilla personliga företaget, men med den stora verksamhetens resurser i ryggen. Vår organisation och arbetssätt tillåter oss att snabbt anpassa oss till olika trender och förändringar på arbetsmarknaden. Genom flexibla lösningar, tät personlig kontakt och ett högt kvalitetstänkande säkerställer vi våra kunders krav på rätt kompetens.

Människan i fokus - är i allra högsta grad TEMP-TEAMs motto. Vi sätter alltid både kunder och kandidater i centrum. Vår styrka ligger i att vi är duktiga på att analysera kandidater och våra kunders behov för att hitta den perfekta matchningen.

Tack vare våra duktiga medarbetare som efterlever företagets kvalitetsmål och infriar våra kunder och kandidaters förväntningar har TEMP-TEAM blivit ett framgångsrikt rekryterings- och bemanningsföretag!

Vi är en del av Juhler Group

Representerade i Danmark, Sverige, Norge, Finland, kan vi hjälpa dig med rekrytering och rådgivning över gränserna.

Vår historia

Det första Temp-Team kontoret öppnade 1979 i Köpenhamn. Det var en liten skara som erbjöd bemanningstjänster genom att hyra ut sig själva! VD var då Erik Dyrmann Juhler. Det internationella äventyret startade i Norge 1985. Sedan dess har det gått slag i slag. Temp-Team har vuxit successivt och satsat på en organisk tillväxt. Endast vid ett fåtal tillfällen har Temp-Team köpt upp existerande verksamheter. 

Erik Dyrmann Juhler, har nu dragit sig tillbaka, men är fortfarande synlig i verksamheten. Ofta får vi frågan, vad det är som skiljer oss ifrån andra verksamheter i vår bransch. Ett givet svar är att i stort sett alla våra anställda i hela koncernen har träffat Erik, är väl bekanta med hans värderingar och den kultur som han önskar skall känneteckna vår verksamhet.

Våra värderingar

Våra värderingar är en stor del av vilka vi är och influerar hur vi agerar mot varandra, våra kunder, konsulter och kandidater.

För oss är ett gott bemötande och den personliga kontakten högt prioriterad. Genom att lära känna kunder och kandidater har vi möjligheten att hitta de rätta matchningarna där det finns utrymme för människor och företag att växa!
Personliga
För oss är ett gott bemötande och den personliga kontakten högt prioriterad. Genom att lära känna kunder och kandidater har vi möjligheten att hitta de rätta matchningarna där det finns utrymme för människor och företag att växa!
I en bransch som handlar om människor skall vårt engagemang vara skillnaden. Vi har ett genuint intresse för våra kunder, kandidater och varandra och vi gör vårt yttersta för att hjälpa till att hitta lösningar.
Engagerade
I en bransch som handlar om människor skall vårt engagemang vara skillnaden. Vi har ett genuint intresse för våra kunder, kandidater och varandra och vi gör vårt yttersta för att hjälpa till att hitta lösningar.
Vår verksamhet bygger på ärliga affärsprinciper och vi arbetar hårt för att uppnå vår höga kvalitetsstandard och möta de förväntningar som finns på oss!
Professionella
Vår verksamhet bygger på ärliga affärsprinciper och vi arbetar hårt för att uppnå vår höga kvalitetsstandard och möta de förväntningar som finns på oss!
Vårt sociala ansvar

Vårt sociala ansvar

Vi tar vårt sociala ansvar på allvar och vill göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för en bättre miljö och en mer hållbar utveckling.

2013 skrev TEMP-TEAM Sverige under FN:s Global Compact och har sedan dess förpliktat oss till deras 10 grundprinciper inom områdena: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.