Med över 40 år i branschen har Temp-Team etablerat sig som en

Nordisk leverantör av rekryterings- och bemanningstjänster!

TEMP-TEAM ingår i JuhlerGroup, en internationell koncern av rekryteringsföretag och kan därigenom erbjuda tjänster såväl nationellt som internationellt.

TEMP-TEAM kännetecknas av små, lokala avdelningar som ger kunder och kandidater känslan av det lilla personliga företaget, men med den stora verksamhetens resurser i ryggen. Vår organisation och arbetssätt tillåter oss att snabbt anpassa oss till olika trender och förändringar på arbetsmarknaden. Genom flexibla lösningar, tät personlig kontakt och ett högt kvalitetstänkande säkerställer vi våra kunders krav på rätt kompetens.

Människan i fokus - är i allra högsta grad TEMP-TEAMs motto. Vi sätter alltid både kunder och kandidater i centrum. Vår styrka ligger i att vi är duktiga på att analysera kandidater och våra kunders behov för att hitta den perfekta matchningen.

Tack vare våra duktiga medarbetare som efterlever företagets kvalitetsmål och infriar våra kunder och kandidaters förväntningar har TEMP-TEAM blivit ett framgångsrikt rekryterings- och bemanningsföretag!

Vi är en del av Juhler Group

Representerade i Danmark, Sverige, Norge, Finland och England kan vi hjälpa dig med rekrytering och rådgivning över gränserna.

Vår historia

Det första Temp-Team kontoret öppnade 1979 i Köpenhamn. Det var en liten skara som erbjöd bemanningstjänster genom att hyra ut sig själva! VD var då Erik Dyrmann Juhler. Det internationella äventyret startade i Norge 1985. Sedan dess har det gått slag i slag. Temp-Team har vuxit successivt och satsat på en organisk tillväxt. Endast vid ett fåtal tillfällen har Temp-Team köpt upp existerande verksamheter. 

Erik Dyrmann Juhler, har nu dragit sig tillbaka, men är fortfarande synlig i verksamheten. Ofta får vi frågan, vad det är som skiljer oss ifrån andra verksamheter i vår bransch. Ett givet svar är att i stort sett alla våra anställda i hela koncernen har träffat Erik, är väl bekanta med hans värderingar och den kultur som han önskar skall känneteckna vår verksamhet.

Våra värderingar

Våra värderingar är en stor del av vilka vi är och influerar hur vi agerar mot varandra, våra kunder, konsulter och kandidater.

Vi har en genuint intresse för människor - att de skall lyckas och trivas. Vi sätter människor i fokus för att skapa professionella rekryteringsprocesser och bra kandidat- och konsultupplevelser.
Vi har passion för människor
Vi har en genuint intresse för människor - att de skall lyckas och trivas. Vi sätter människor i fokus för att skapa professionella rekryteringsprocesser och bra kandidat- och konsultupplevelser.
Vår verksamhet bygger på ärliga affärsprinciper och vi arbetar hårt för att uppnå vår höga kvalitetsstandard och möta de förväntningar som finns på oss. Vi förespråkar mångfald och jämlikhet och förpliktigar oss till en inkluderande rekryteringsprocess och lika möjligheter för alla våra kandidater när vi rekryterar.
Vi är professionella
Vår verksamhet bygger på ärliga affärsprinciper och vi arbetar hårt för att uppnå vår höga kvalitetsstandard och möta de förväntningar som finns på oss. Vi förespråkar mångfald och jämlikhet och förpliktigar oss till en inkluderande rekryteringsprocess och lika möjligheter för alla våra kandidater när vi rekryterar.
Vi strävar efter att vara en värdesatt HR, rekryterings och karriärpartner för alla våra kunder och kandidater. Med vår lokala närvaro, personliga engagemang och nordiska räckvidd skall våra kunder och kandidater känna att vi finns nära till hands - och tillsammans arbeta för att vända utmaningar till lösningar och kompetenser till jobb/karriärer.
Vi är partners
Vi strävar efter att vara en värdesatt HR, rekryterings och karriärpartner för alla våra kunder och kandidater. Med vår lokala närvaro, personliga engagemang och nordiska räckvidd skall våra kunder och kandidater känna att vi finns nära till hands - och tillsammans arbeta för att vända utmaningar till lösningar och kompetenser till jobb/karriärer.
Vi söker ny kunskap, delar med varandra och lär oss av våra erfarenheter så att vi kan utveckla oss själva, våra kunder och våra kandidater.
Vi är nyfikna
Vi söker ny kunskap, delar med varandra och lär oss av våra erfarenheter så att vi kan utveckla oss själva, våra kunder och våra kandidater.
Vårt sociala ansvar

Vårt sociala ansvar

Vi tar vårt sociala ansvar på allvar och vill göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för en bättre miljö och en mer hållbar utveckling.

2013 skrev Temp-Team Sverige under FN:s Global Compact och har sedan dess förpliktat oss till deras 10 grundprinciper inom områdena: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.